Libochovický pivovar a sladovna

etiketaRoku 1933 valná hromada právovárečníků odprodává pivovar manželům Hrdinovým (sládkovi pivovaru), výroba v roce 1934 klesá, zaměstnáno je jen pět zaměstnanců. V roce 1934 je provedena adaptace sklepů a oprava celého pivovaru. Pivovar se později dočkal dalšímu vzestupu výstavy piva. Výroba: v létě se vařilo 2 – 3 měsíce, v zimě jednou za měsíc, nejmenší odbyt za rok – 30 hektolitrů, nejvyšší – 1000 hektolitrů. Brzdou výroby byl nedostatek financí. Pivovar byl důsledkem vlivu okupace na živnosti od 1. 5. 1942 uzavřen.